974/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött år 2005 så som bestäms i denna förordning.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till slakteriet eller slaktplatsen.

2 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött betalas för kött som producerats inom Lappland län i enlighet med bilaga 1.

Transportbidrag för kött betalas på grund av den slaktvikt som de av livsmedelsverket godkända slakteriernas eller de av de kommunala övervakningsmyndigheterna godkända slaktplatsernas vågkort eller vägningsjournal visar.

3 §
Ansökan om transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött söks hos jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 januari 2006. Ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 510205.

4 §
Betalning av transportbidrag för kött

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för kött på mottagarens bankkonto.

Om summan av det transportbidrag som med stöd av denna förordning och i övrigt har betalats eller skall betalas till bidragstagaren överstiger det belopp som föreskrivs i 2 §, betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT
Stödområdena euro/ton
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 33,6
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi lkm., Rovaniemi och Övertorneå 33,6
C3-P4
Posio 58,9
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt
Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till P5 58,9
C4-P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de regioner som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005) 134,6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.