973/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 januari 2005 om nordligt stöd 2005 (11/2005) 5 § 1 mom., 9 § 2 mom. och 13 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 899/2005, som följer:

5 §
Beloppet av det nordliga hektarstödet

Nordligt hektarstöd beviljas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2005 används till nedan avsedd produktion:

Stödregion C1 euro/ha
Äpple 155
Stödregionerna C1, C2 samt C2 norr och skärgården euro/ha
Vete 56
Råg 112
Maltkorn 70
Sockerbeta 185
Stärkelsepotatis 133
Stödregion C1-C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 348

9 §
Nordligt stöd för maltkorn

Betalningen av stöd förutsätter att

1) ett odlingskontrakt för maltkorn har ingåtts mellan odlaren och mälteriet eller en direkt representant för mälteriet senast den 15 juni 2005,

2) till mälteriet har sänts ett godkänt förhandsprov av maltkornet som uppfyller mälteriernas kvalitetskrav och har analyserats i enlighet med Analytica-EBC-standarden eller en annan analys som är minst likvärdig med dessa kvalitetskrav,

3) mälteriet på basis av det godkända förhandsprovet har gjort upp ett bekräftat odlingskontrakt för maltkorn och odlaren har sänt detta kontrakt och det i 1 punkten avsedda odlingskontraktet för maltkorn tillsammans med samlingsblankett nr 174 för maltkorn till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 16 januari 2006, samt

4) areal som angetts för maltkorn inte till någon del används för produktion av certifikatutsäde.


13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:

Stödregionen/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 299 299 375 450 450 635 635
Tjurar 415 423 499 575 575 760 760
Tackor 404 412 488 816 917 1 102 1 102
Hongetter 331 339 356 457 490 547 632
Hästar 397 397 420 397 397 420 420
Svin
Suggor och galtar 296 268 308 308 308 308 308
Slaktsvin och unga avelssvin 296 268 308 308 308 308 308
Hönor, inklusive moderhönor 259 238 288 355 355 355 355
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 243 225 277 277 277 277 277
Övriga köttfjäderfän 243 225 277 277 277 277 277
Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hongetter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hästar 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,66 0,66
Svin
Suggor och galtar 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor inklusive moderhönor 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 norr och skärgården

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.