972/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 januari 2005 om nationellt stöd till södra Finland 2005 (12/2005) 5 § 3 mom. Sådant det lyder i förordning 898/2005 som följer:

5 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödregionerna A och B euro/djurenhet
Dikor och dikokvigor 86
Tjurar 219
Tackor 212
Hongetter 212
Hästar 214
Svin
Suggor och galtar 215
Slaktsvin och unga avelssvin 215
Hönor, inklusive moderhönor 207
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 196
Övriga köttfjäderfän 196


Denna förordning träder i kraft den 14 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.