971/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) en ny 9 § i stället för den 9 § som upphävts genom lag 249/2001, som följer:

9 §
Offentliga uppgifter i registret över utländska egendomsförvaltare

Av uppgifterna i det register över utländska egendomsförvaltare som avses i 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) är samfundets namn samt dess signum eller någon annan motsvarande preciserande uppgift offentliga.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2005.

RP 118/2005
FiUB 23/2005
RSv 142/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.