969/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 24 § i lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 24 §,

sådan den lyder i lag 507/1998, som följer:

24 §

Om 22 eller 23 § inte kan tillämpas, verkställs arvs- och gåvobeskattningen av Nylands skatteverk.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas i de fall då skattskyldigheten uppkommer den 1 januari 2006 eller därefter.

RP 172/2005
FiUB 30/2005
RSv 158/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.