967/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 b § 2 mom. i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994), sådant det lyder i lag 624/2004:

1 §

Finskspråkiga flyttningsanmälningar som har gjorts under tjänstetid till en riksomfattande servicetelefon för flyttningsanmälningar tas emot vid serviceenheten i Kemijärvi vid magistraten i Rovaniemi. Dessutom tas anmälningar emot vid magistraten i Lappland, magistraten i Rovaniemi och serviceenheten i Mänttä vid magistraten i Tammerfors samt till utgången av år 2006 även vid magistraten i Helsingfors.

Svenskspråkiga flyttningsanmälningar som har gjorts under tjänstetid till en riksomfattande servicetelefon för flyttningsanmälningar tas emot vid serviceenheten i Jakobstad vid magistraten i Vasa.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 7 december 2004 om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet (1099/2004).

Helsingfors den 2 december 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.