965/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om lantbrukets forskningscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om lantbrukets forskningscentral (1396/1997) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005.

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.