962/2005

Given i Helsingfors den 7 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift

Social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 b § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lag 885/2004:

1 §

Det i första meningen i 12 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift är 4,3 procent och det i andra meningen i det nämnda lagrummet avsedd arbetstagares pensionsavgift är 5,4 procent för 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 7 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.