952/2005

Given i Helsingfors den 1 december 2005

Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

I enlighet med statsrådets beslut fattat på föredragning från finansministeriet,

föreskrivs med stöd av 44 § 4 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992)

sådant detta lagrum lyder i lag 1565/1995:


Helsingfors den 1 december 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Statsrådets förordning Nr 952

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.