943/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 2005 om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 6 § 1 och 2 mom. som följer:

6 §
Beloppet av folkpensionsdelen

Full folkpensionsdel är 5 853,12 euro om året i den första och 5 615,40 euro om året i den andra kommungruppen.

Om den som får pensionsstöd är gift, är folkpensionsdelens fulla belopp 5 166,68 euro om året i den första och 4 964,04 euro om året i den andra kommungruppen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan pensionsstödet för en person som får pensionsstödets folkpensionsdel så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att pensionsstödet har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005
ShUB 14/2005
RSv 119/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.