941/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 a § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1024/2004, som följer:

15 a §

Kompletteringsbeloppets fulla belopp är 4 871,52 euro om året i första och 4 633,80 euro om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är kompletteringsbeloppets fulla belopp 4 184,88 euro om året i första och 3 982,44 euro om året i andra kommungruppen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan pensionen för en person som får efterlevandepensionens kompletteringsbelopp så att den överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om att efterlevandepensionens kompletteringsbelopp har ändrats.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har räknats ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 124/2005
ShUB 14/2005
RSv 119/2005

Helsingfors den 2 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.