935/2005

Given i Helsingfors den 30 november 2005

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2005/46/EG av den 8 juli 2005 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av amitraz.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2006.

Kommissionens direktiv 2005/46/EG (32005L0046); EUT nr L 177; 9.7.2005, s. 35

Helsingfors den 30 november 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.