923/2005

Given i Helsingfors den 25 november 2005

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsinki den 7 oktober 2004 mellan republiken Finlands regering och Ukrainas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 30 september 2005 och godkänts av republikens president den 4 november 2005 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 november 2005, är i kraft från den 7 december 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 4 november 2005 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar (866/2005) träder i kraft den 7 december 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 7 december 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 102/2005)

Helsingfors den 25 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.