913/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i naturvårdsförordningen av den 14 februari 1997 (160/1997) 7 § 3 mom. 16 § och 20 § 2 mom., samt

ändras 6 § 3 mom. samt bilagorna 2, 3(a), 4 och 5 som följer:

6 §
Förvärv av naturskyddsområden

Dessutom beslutar Forststyrelsen enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004) om förvärv av områden för naturskyddsändamål under styrning av miljöministeriet. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 9 september 1999 om undantag i fridlysningen av vissa växtarter (893/1999).

Helsingfors den 17 november 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd
Hannu Karjalainen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.