912/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Statsrådets förordning om Pallas-Yllästunturi nationalpark

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 30 december 2004 om Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004):

1 §
Fiske

De i 4 § lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004) avsedda områden där det är förbjudet att fiska är följande vatten innefattande även bifloden och källfloden: Onnasjoki innefattande Onnasjärvet, Siosjoki, Pippojoki, Ruotajoki, Hannujoki innefattande Raasikaltiot, Pahajoki innefattande Hukkajärvi, Kuoppaoja bortsett från Kuoppajärvi, Saariselänoja, Ylijoki, Nammalajoki, alla bäckar och diken som rinner ner i Vuontisjärvi i Muonio innefattande Riivinjärvet, Pyhäjoki innefattande Killinpoikanjärvet och Hanhijärvi, Ylisenpäänoja innefattande Rautujärvi och Ylisenpäänjärvi, Lompolonoja samt därutöver Rautujärvi, Pahtajärvi, Maanselkäjärvi, Saarijärvioch angränsande Hietajärvi, Palsijärvi och tjärnarna i Suaskuru.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Helsingfors den 17 november 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Regeringsråd
Hannu Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.