908/2005

Given i Helsingfors den 9 november 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras temporärt bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 6 maj 2004 om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004), och

fogas till förordningen temporärt en ny 2 a § som följer:

2 a §

Personer som bor på Åland vaccineras mot fästingburen encefalit i enlighet med Folkhälsoinstitutets indikationer för vaccination.

Vaccinationen nämns i bilagan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till och med den 31 december 2010.

Helsingfors den 9 november 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.