904/2005

Given i Helsingfors den 18 november 2005

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det finskspråkiga rättelseprotokollet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 12 mars 1999 på grundval av artikel K 3 (nuvarande artikel 31) i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, den finskspråkiga versionen av protokollet sådan den lyder i rättad form, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 70/2005
FvUB 15/2005
RSv 127/2005

Helsingfors den 18 november 2005

Republiken President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.