901/2005

Given i Helsingfors den 3 november 2005

Inrikesministeriets förordning om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 22 § 2 mom. 1 punkten i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003) och 5 och 6 § i lagen av den 30 april 1999 om de tekniska kraven på anordningar inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999):

1 §

Med denna förordning fortsätter inrikesministeriets föreskrift av den 21 juli 1999 för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar (Dnr SM-1999-440/Tu-33, inrikesministeriets räddningsavdelnings publikationsserie nr A:60) att gälla till den 31 december 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 3 november 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Teknisk direktör
Hannu Olamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.