899/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 20 januari 2005 om nordligt stöd 2005 (11/2005) 13 § 3 mom. som följer:

13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:

Stödregionen/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 299 299 375 450 450 635 635
Tjurar 415 423 499 575 575 760 760
Tackor 344 352 428 756 857 1 042 1 042
Hongetter 271 279 296 397 430 487 572
Hästar 397 397 420 397 397 420 420
Svin
Suggor och galtar 296 268 308 308 308 308 308
Slaktsvin och unga avelssvin 296 268 308 308 308 308 308
Hönor, inklusive moderhönor 259 238 288 355 355 355 355
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 243 225 277 277 277 277 277
Övriga köttfjäderfän 243 225 277 277 277 277 277
*) C2p = C2 norr och skärgården
Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hongetter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hästar 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,66 0,66
Svin
Suggor och galtar 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor inklusive moderhönor 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,77 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 norr och skärgården

Denna förordning träder i kraft den 23 november 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 november 2005

Minister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.