897/2005

Given i Helsingfors den 17 november 2005

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §

Till kommunerna inom landskapet Åland betalas i ersättning för utgifter år 2004 för de fortgående återkommande uppgifter som avses i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) enligt följande:

euro
Brändö kommun 91
Eckerö kommun 243
Finströms kommun 2 496
Föglö kommun 480
Geta kommun 928
Hammarlands kommun 1 972
Jomala kommun 1 302
Kumlinge kommun 198
Kökars kommun 274
Lemlands kommun 745
Lumparlands kommun 359
Mariehamns stad 15
Saltviks kommun 1 690
Sottunga kommun 176
Sunds kommun 749
Vårdö kommun 274
2 §

Denna förordning träder i kraft den 23 november 2005.

Helsingfors den 17 november 2005

Minister
Seppo Kääriäinen

Regeringssekreterare
Kyösti Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.