893/2005

Given i Helsingfors den 7 november 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 18 september 2003 om poster som vid täckandet av det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning (826/2003) 1 § som följer:

1 §
Poster som är jämställbara med ansvarsskulden

Det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (255/2003) avsedda arbetspensionsförsäkringsbolaget (arbetspensionsförsäkringsbolag) skall utöver ansvarsskulden enligt 10 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) och 7 § 3 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) täcka den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 12 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och den skuld som grundar sig på kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 10 § i lagen om pension för företagare (468/1969) samt de skulder som föranleds av försäkringspremierna.


Denna förordning träder i kraft den 30 november 2005.

Helsingfors den 7 november 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.