890/2005

Given i Helsingfors den 18 november 2005

Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av statsministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 20 april 2000 om titlar (381/2000) bilaga 1, sådan den lyder i förordning 1554/2001, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 21 november 2005.

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Bilaga 1

Titlar grupp 1

statsråd

bergsråd

Titlar grupp 2

energiråd

utomordentligt sändebud och befullmäktigad

minister

kommerseråd

trafikråd

lantbruksråd

turistråd

sjöfartsråd

forstråd

minister

industriråd

riksdagsråd

kommunikationsråd

överborgmästare

Titlar grupp 3

apoteksråd

ingenjörsråd

försäkringsråd

företagarråd

Titlar grupp 4

stadsdirektör

stadsråd

Titlar grupp 5

arkiater

lagman

lantråd

patentråd

byggnadsråd

Titlar grupp 6

kansliråd

pressråd

landskapsråd

professor

sjukhusråd

Titlar grupp 7

budgetråd

veterinärråd

ödemarksråd

regeringsråd

fiskeriråd

fältbiskop

kommunalråd

idrottsråd

medicinalråd

lantmäteriråd

skogsbruksråd

museiråd

polisråd

generalkonsul

hamnråd

beskattningsråd

Titlar grupp 8

yrkesutbildningsråd

balettråd

filmråd

organisationsråd

fiskerihushållningsråd

kammarråd

handelsråd

häradsråd

fastighetsråd

tryckeriråd

biblioteksråd

hembygdsråd

hushållsråd

hemslöjdsråd

skolråd

kommunaldirektör

handarbetsråd

lotsråd

legationsråd

musikråd

undervisningsråd

sockenråd

borgmästare

trädgårdsråd

revisionsråd

församlingsråd

socialråd

ekonomieråd

teaterråd

hälsovårdsråd

flottningsråd

Titlar grupp 9

överagronom

överarkitekt

överingenjör

överintendent

överforstmästare

Titlar grupp 10

konsul

legationssekreterare

ekonomiedirektör

överkamrer

överbyggmästare

Titlar grupp 11

rektor

vicekonsul

Titlar grupp 12

överlärare

Titlar grupp 13

assessor

veterinärassessor

lektor

Titlar grupp 14

intendent

kamrer

postmästare

prost

fältkamrer

Titlar grupp 15

flygkapten

Titlar grupp 16

director cantus

director musices

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.