888/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Handels- och industriministeriets förordning om temporär strykning av vissa ämnen i bilaga 3 till handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §

De beståndsdelar som nämns i bilagan till denna förordning stryks temporärt till 25 november 2007 i bilaga 3 (beståndsdelar som orsakar överkänslighet som avses i 23 § I förordningen) till handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2005.

Kommissionens direktiv 2005/26/EG (32005L0026); EUT nr L 75, 22.3.2005, 33 och 2005/63/EG (32005L0063); EUT nr 258, 4.10.2005, s. 3

Helsingfors den 10 november 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.