881/2005

Given i Helsingfors den 8 november 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av 1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 3 mars 2003 om utbyte av läkemedel (210/2003) 1 § 1 mom. temporärt som följer:

1 §

Priserna på utbytbara läkemedelspreparat som finns upptagna i den förteckning från Läkemedelsverket som avses i 57 b § 4 mom. läkemedelslagen skall minst 27 dagar före den första dagen i varje kvartal meddelas Folkpensionsanstalten samt Suomen Apteekkariliitto - Finlands apotekareförbund ry och Universitetsapoteket, vilka uppdaterar prisuppgifterna om läkemedlen. Det lägsta priset enligt 57 b § 2 mom. läkemedelslagen på sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat bestäms utifrån de meddelanden som har gjorts inom denna tid. Apoteken är skyldiga att byta ut ett läkemedelspreparat som en läkare har förskrivit enbart mot ett sådant läkemedelspreparat i Läkemedelsverkets förteckning vars pris har meddelats inom utsatt tid och är det förmånligaste eller vars pris avviker obetydligt från detta pris.Denna förordning träder i kraft den 18 november 2005 och är i kraft till den 2 januari 2006.

Helsingfors den 8 november 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överläkare
Terhi Hermanson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.