880/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 juni 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (572/2003) bilaga 1, sådan den lyder delvis ändrad i statsrådets förordning 745/2005 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Rådets beslut 2005/673/EG (32005D0673); EGT nr L 254, 30.9.2005, s. 69

Helsingfors den 10 november 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Statsrådets förordning Nr 880

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.