879/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002) 16 §, sådan den lyder i förordning 417/2005, som följer

16 §
Anordningar och utrustningar

Den som ansöker om tillstånd att installera och reparera färdskrivare skall beroende på tillståndsklass ha till sitt förfogande följande utrustning:

Anordningar och utrustning: Tillstånd:
a) sådan testapparatur för kontroll av färdskrivare och dess klocka som färdskrivartillverkaren godkänt eller som ett av Fordonsförvaltningscentralen för kontrolluppdraget befullmäktigat besiktningsställe bedömt vara tillräcklig A
b) verktyg och tillbehör som behövs för plombering av färdskrivarens hölje A
c) tekniska uppgifter om färdskrivaren samt installation, justering och reparation av denna A
d) vägvarvtalsräknare A, B, Da och Db
e) behövliga installationsverktyg A, B, Da och Db
f) lufttrycksmätare A, B, Da och Db
g) sekundmätare A, B
h) plomberingstång och plomberingsmaterial A, B, Da och Db
i) tekniska uppgifter om digitala färdskrivare, installation och reparation av dem samt de programvaror och anordningar som behövs för att utföra installationer och reparationer Da
j) programvaror och anordningar som behövs för att utföra kontroller av digitala färdskrivare samt för att överföra och lagra data som kopieras från färdskrivare vid vägtransporter och verkstadskort. Da och Db

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Helsingfors den 10 november 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.