874/2005

Given i Helsingfors den 8 november 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 juli 2004 om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (667/2004) bilagor 1 och 3 som följer:Denna förordning träder i kraft den 16 november 2005.

Kommissionens beslut 2005/72/EG(32005L0072); EGT nr L 28, 1.2.2005, s. 49,
kommissionens beslut 2005/73/EG (32005L0073); EGT nr L 28, 1.2.2005, s. 54,
kommissionens beslut 2005/74/EG (32005L0074); EGT nr L 28, 1.2.2005, s. 59,
kommissionens beslut 2005/218/EG (32005L0218); EGT nr L 69, 16.3.2005, s. 50,
kommissionens beslut 2005/498/EG (32005L0498); EGT nr L 183, 14.7.2005, s. 92,
kommissionens beslut 2005/499/EG (32005L0499); EGT nr L 183, 14.7.2005, s. 99,
kommissionens beslut 2005/500/EG (32005L0500); EGT nr L 183, 14.7.2005, s. 104,
kommissionens beslut 2005/501/EG (32005L0501); EGT nr L 183, 14.7.2005, s. 109,
kommissionens beslut 2005/742/EG (32005L0742); EGT nr L 279, 22.10.2005, s. 71.

Helsingfors den 8 november 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Bilagor 1 och 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.