873/2005

Given i Helsingfors den 10 november 2005

Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen

I enlighet mes statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras punkterna Södra Finlands län, Västra Finlands län och Östra Finland län i 13 och 14 § samt 15 § skogsskatteförordningen av den 20 september 1991 (1208/1991),

dessa lagrum sådana de lyder, punkten Södra Finlands län i förordning 917/2003, Västra Finlands län i förordning 995/2001 och Östra Finlands län i förordning 958/2004 i 13 och 14 § samt 15 § i nämnda förordning 958/2004, som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 november 2005.

Förordningen tilläpas första gången vid beskattningen fö 2005.

Helsingfors den 10 november 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Tarja Jääskeläinen

Statsrådets förordning Nr 873

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.