869/2005

Given i Helsingfors den 8 november 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) punkt 8 i del I i bilaga 1, sådan punkten lyder i förordning 840/2004, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2005.

Kommissionens direktiv 2005/27/EG (32005L0027); EGT nr L 81, 30.3.2005, s. 44

Helsingfors den 8 november 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överingenjör
Jussi Salminen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.