863/2005

Given i Helsingfors den 3 november 2005

Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten och 47 § 3 mom. i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998), sådana de lyder i lag 247/2002:

1 §

Förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2006 är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som nämns i bilagan till denna förordning. Förhandsröstning vid beskickningarna och deras verksamhetställen anordnas under de tider som anges i bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005 och gäller till den 2 februari 2006.

Helsingfors den 3 november 2005

Minister
Kari Rajamäki

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.