860/2005

Given i Helsingfors den 4 november 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Åtgärderna 2(2005), 3(2005), 4(2005) och 5(2005), vilka antogs i Stockholm den 17 juni 2005 vid ett konsultativt möte mellan avtalsparterna enligt artikel IX i Antarktisfördraget (FördrS 31/1984) och om vilka beslut fattats med stöd av bilagan V (FördrS 54/2002) till det miljöskyddsprotokoll (FördrS 5/1998) som anknyter till fördraget, och vilka republikens president har godkänt den 2 september 2005, är i kraft som följer: åtgärderna 2(2005), 3(2005) och 5(2005) är i kraft från den 16 september 2005 och åtgärd 4(2005) från den 15 september 2005, så som därom har avtalats.

2 §

De bestämmelser som gäller åtgärderna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2005.

(Åtgärderna finns till påseende och kan erhållas hos miljöministeriet, som också lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 4 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.