857/2005

Given i Helsingfors den 4 november 2005

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 80―82 §,

av dem 80 och 82 § sådana de lyder i lag 505/1998, som följer:

80 §
Beskattningsorten för en begränsat skattskyldig

Nylands skatteverk verkställer beskattningen av en person som skall beskattas som begränsat skattskyldig för hela skatteåret. Om inkomsten för en begränsat skattskyldig härrör från landskapet Åland, skall beskattningen dock verkställas av Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk.

81 §
Behörigt skatteombud

Rätt att söka ändring i beskattningen av en person som skall beskattas som begränsat skattskyldig för hela skatteåret har på kommunens vägnar det av Helsingfors stad eller, om beskattningen har verkställts av Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk, vederbörande kommun på Åland förordnade skatteombudet och kommunen.

82 §
Behörig skatterättelsenämnd

Rättelseyrkande som gäller beskattningen av en person som skall beskattas som begränsat skattskyldig för hela skatteåret skall göras till skatterättelsenämnden vid Nylands eller, om beskattningen har verkställts av Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk, till skatterättelsenämnden vid Ålands skattebyrå vid Sydvästra Finlands skatteverk.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2006.

RP 104/2005
FiUB 20/2005
RSv 122/2005

Helsingfors den 4 november 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.