848/2005

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 2005

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JMS:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds 42/05 27.10.2005 2.11.2005

Förodrningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskiftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.

Helsingfors den 27 oktober 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Planerare
Kjell Brännäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.