845/2005

Given i Helsingfors den 26 oktober 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i lagen av den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådan den lyder i lag 634/2003:

1 §

Det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare är 2081 år 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 26 oktober 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.