842/2005

Given i Helsingfors den 27 oktober 2005

Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om ersättningsgilla kliniska näringspreparat som används vid behandling av dem

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) som följer:

1 §

Svåra sjukdomar som avses i 5 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) och kliniska näringspreparat som avses i 2 § i nämnda kapitel och som används vid behandling av dessa sjukdomar och ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölksallergi hos små barn 1) Almiron Pepti
2) Gefilus PeptidiTutteli
3) Locasol
4) Nutramigen
5) Nutramigen 2 LGG
6) Nutri-Soija
7) PeptidiTutteli
8) Pepti-Junior
9) Pregestimil
10) Profylac
11) Prosobee
12) Semper Soija
13) SoijaTutteli
14) modersmjölk
Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat 1) Almiron Pepti
2) Gefilus PeptidiTutteli
3) Locasol
4) Neocate
5) Neocate Advance
6) Nutramigen
7) Nutramigen 2 LGG
8) Nutri-Junior
9) Nutri-Soija
10) PeptidiTutteli
11) Pepti-Junior
12) Pregestimil
13) Profylac
14) Prosobee
15) Semper Soija
16) SoijaTutteli
17) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal
2) Duocal MCT
3) Energivit
4) Fantomalt
5) Generaid plus
6) Impact
7) Infatrini
8) Isosource Energi
9) Isosource Mix
10) Isosource Protein
11) Loprofin PKU
12) MCT-olja
13) Monogen
14) Oral Impact
15) Semper Energi
16) Individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Calogen
2) Carbospare
3) Carbospare RTH
4) Cubison
5) Diben EasyBag
6) Diason
7) Diason Low Energy
8) Duocal
9) Duocal MCT
10) Elemental 028
11) Enrich
12) Enrich RTH
13) Ensure
14) Ensure plus RTH
15) Ensure RTH
16) Fantomalt
17) Fresubin energy
18) Fresubin Energy Fibre
19) Fresubin HP energy
20) Fresubin original
21) Fresubin original fibre
22) Fresubin Soija
23) Generaid plus
24) Glucerna RTH
25) Impact
26) Infatrini
27) Isosource Energi
28) Isosource Fiber
29) Isosource Junior
30) Isosource MCT
31) Isosource Mix
32) Isosource Protein
33) Isosource Standard
34) Jevity RTH
35) Barnsondnäring
36) Liquigen
37) Novasource GI Control
38) Novasource GI Junior
39) Novasource Peptide
40) Nutrini
41) Nutrini energy
42) Nutrini energy multi fibre
43) Nutrini Low Energy Multi Fibre
44) Nutrini multi fibre
45) Nutrison energy
46) Nutrison energy multi fibre
47) Nutrison pulver
48) Nutrison low energy soija multi fibre
49) Nutrison Multi Fibre
50) Nutrison pre
51) Nutrison soija
52) Nutrison standard
53) Osmolite RTH
54) Pediasure
55) Peptisorb
56) Semper Energi
57) Semper Extra
58) Semper Fiber
59) Semper sondnäring naturell
60) Semper Nutricomp Peptidi
61) Semper Standard
62) Semper fettreducerad
63) Supportan
64) Tentrini
65) Tentrini energy
66) Tentrini energy multi fibre
67) Tentrini multi fibre
2 §

Svåra sjukdomar som avses i 5 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) och kliniska näringspreparat som avses i 2 § i nämnda kapitel och som används vid behandling av dessa sjukdomar och ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Addera plus
3) Calogen
4) Carbospare
5) Carbospare RTH
6) Cubitan
7) Diben Drink
8) Diasip
9) Duocal
10) Duocal MCT
11) Elemental 028
12) Energivit
13) Enlive
14) Enrich
15) Enrich RTH
16) Ensini
17) Ensure
18) Ensure Plus
19) Ensure Plus RTH
20) Ensure RTH
21) Fantomalt
22) Forticreme
23) Fortimel
24) Fortini multi fibre
25) Frebini energy Drink
26) Frebini energy fibre Drink
27) Fresubin energy Drink
28) Fresubin energy fibre Drink
29) Fresubin HP energy
30) Fresubin original Drink
31) Fresubin original fibre
32) Fresubin protein energy Drink
33) Generaid plus
34) Glucerna RTH
35) Impact
36) Infatrini
37) Isosource Energi
38) Isosource Fiber
39) Isosource Junior
40) Isosource MCT
41) Isosource Mix
42) Isosource Protein
43) Isosource Standard
44) Jevity RTH
45) Liquigen
46) MCT Pepdite
47) MCT-olja
48) Monogen
49) Nestlé Modulen IBD
50) Novasource GI Control
51) Novasource GI Junior
52) Novasource Peptide
53) Nutridrink
54) Nutridrink multi fibre
55) Nutrini Low Energy Multi Fibre
56) Nutrini multi fibre
57) Nutrison energy
58) Nutrison pulver
59) Nutrison Multi Fibre
60) Nutrison standard
61) Oral Impact
62) Osmolite RTH
63) Pediasure
64) Peptisorb
65) Pepti Junior
66) Portagen
67) Pregestimil
68) Protifar
69) Providextra Drink
70) Resource 2,0
71) Resource CF
72) Resource Energy
73) Resource Fruit
74) Resource Meritene
75) Resource Protein
76) Respifor
77) Scandishake
78) Semper Energi
79) Semper Extra
80) Semper Fiber
81) Semper Minimax
82) Semper Plus
83) Semper Standard
84) Semper Teho
85) Semper Teho protein
86) Semper fettreducerad
87) Supportan
88) Tentrini
89) Tentrini energy
90) Tentrini energy multi fibre
91) Tentrini multi fibre
Svåra undernäringstillstånd 1) Addera
2) Addera plus
3) Calogen
4) Carbospare
5) Carbospare RTH
6) Diben Drink
7) Diasip
8) Duocal
9) Duocal MCT
10) Energivit
11) Enlive
12) Ensini
13) Ensure Plus
14) Ensure Plus RTH
15) Fantomalt
16) Forticreme
17) Fortimel
18) Fortini multi fibre
19) Frebini energy Drink
20) Frebini energy fibre Drink
21) Fresubin energy Drink
22) Fresubin energy fibre Drink
23) Fresubin original Drink
24) Fresubin protein energy Drink
25) Generaid plus
26) Impact
27) Infatrini
28) Isosource Energi
29) Isosource Junior
30) Isosource Mix
31) Isosource Protein
32) Barnsondnäring
33) Liquigen
34) MCT Pepdite
35) Monogen
36) Neocate
37) Neocate Advance
38) Nestlé Modulen IBD
39) Novasource GI Junior
40) Nutridrink
41) Nutridrink multi fibre
42) Nutri-Junior
43) Nutrini energy
44) Nutrini Low Energy Multi Fibre
45) Nutrini multi fibre
46) Nutriprem BMF
47) Nutrison pulver
48) Oral Impact
49) Pediasure
50) Pepti-Junior
51) Premilon
52) PreSemp
53) Protifar
54) Providextra Drink
55) Resource 2,0
56) Resource CF
57) Resource Energy
58) Resource Fruit
59) Resource Meritene
60) Resource Protein
61) Respifor
62) Scandishake
63) Semper Energi
64) Semper Minimax
65) Semper Plus
66) Semper Teho
67) Semper Teho protein
68) Supportan
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i denna förordning avsedda kliniska näringspreparat som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan dessa preparat vid varje inköpstillfälle ersättas även för en längre tid.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 30 december 2004 om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som skall ersättas (1346/2004).

Denna förordning tillämpas redan före förordningens i kraftträdande så att ersättning kan utbetalas även för preparaten Novasource GI Junior, Nutrini Low Energy Multi Fibre och Novasource Peptide som köpts den 1 oktober 2005 eller därefter samt för Resource CF-preparat som köpts den 1 november 2005 eller därefter.

De rättigheter till ersättning för kliniska näringspreparat som har givits på basis av sjukdomen komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn, som nämns i den förordning som upphävs genom denna förordning, gäller så som särskilt har bestämts i besluten om i frågavarande rättigheter. Preparaten ersätts i den utsträckning som de ersattes vid denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 oktober 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.