829/2005

Given i Helsingfors den 21 oktober 2005

Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Arbetskollektivavtal ingås på den evangelisk-lutherska kyrkans, en församlings eller en kyrklig samfällighets vägnar av den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, på vilken tillämpas vad som i lagen om kollektivavtal (436/1946) bestäms om arbetsgivare eller registrerad förening av arbetsgivare.

I fråga om arbetsmarknadsverkets organisation och verksamhet föreskrivs särskilt genom lag.

2 §

Kyrkans arbetsmarknadsverk kan bemyndiga en församling, en kyrklig samfällighet eller en kyrklig myndighet att för egen del ingå arbetskollektivavtal inom de gränser som arbetsmarknadsverket bestämmer.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna lag upphävs lagen av den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal (969/1974).

RP 101/2005
FvUB 14/2005
RSv 108/2005

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.