816/2005

Given i Helsingfors den 13 oktober 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods (869/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 65/2004, som följer:

1 §
Tillämpning

Förordningen tillämpas dock inte på fiskefartyg, krigsfartyg, fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter eller sådana andra fartyg i administrativa uppgifter som inte används i allmän trafik för person- och godstransporter.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG; EGT nr L 208, 5.8.2002, s. 10

Helsingfors den 13 oktober 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Minna Kivimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.