813/2005

Given i Helsingfors den 14 oktober 2005

Lag om upphävande av lagen om överlåtelse av vederlagsjord i samband med ägoreglering, som skall verkställas för allmän väg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 21 maj 1954 om överlåtelse av vederlagsjord i samband med ägoreglering, som skall verkställas för allmän väg (246/1954) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 106/2005
KoUB 19/2005
RSv 103/2005

Helsingfors den 14 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.