810/2005

Given i Helsingfors den 7 oktober 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om den tredje fasen av stödprojektet inom undervisningssektorn i de palestinska områdena

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Ramallah den 22 september 2005 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten om den tredje fasen av stödprojektet inom undervisningssektorn i de palestinska områdena, som godkänts av republikens president den 19 augusti 2005, träder i kraft den 22 oktober 2005 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 oktober 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 95/2005)

Helsingfors den 7 oktober 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.