807/2005

Given i Helsingfors den 12 oktober 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §

Ansökningstiden för investeringsstöd för täckdikning enligt 10 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) löper ut den 14 oktober 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 14 oktober 2005.

Helsingfors den 12 oktober 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esko Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.