806/2005

Given i Helsingfors den 7 oktober 2005

Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för den finländska filmen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av filmen Okänd soldats jubileumsår präglas för den finländska filmen ett jubileumsmynt med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer P och M.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida i mittpartiet finns en graverad figur som föreställer en löpgrav och ansiktsprofilen av en soldat med hjälm. På myntets vänstra sida finns uppifrån ned texten TUNTEMATON ingraverad i bågform och nedtill texten SOTILAS ingraverad i bågform. På myntets högra sida finns årtalet 2005 vågrätt i relief.

På myntets valörsida finns vågrätt en plastisk relieffigur som föreställer en film och vars övre del har texten SUOMI · FINLAND · SUO vågrätt ingraverad och nedre del värdebeteckningen 10 · EURO · 10 · EURO · 1 ingraverad. Delvis ovanpå relieffiguren och delvis mot bottenytan finns gestalten av en soldat med hjälm i relief samt nio eurostjärnor i relief och tre eurostjärnor ingraverade.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 10 euro är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 2005.

Helsingfors den 7 oktober 2005

Finansminister
Eero Heinäluoma

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.