800/2005

Given i Helsingfors den 7 oktober 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. i lagen av den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), sådant det lyder i lag 482/2002:

1 §
Grunder

I 9 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) avsedda grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna ingår i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som i enlighet med 1 mom. behövs vid beräkningen finns i bilaga 2 till denna förordning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2005 med undantag av formel 7 i punkt 2.3., som träder i kraft den 31 december 2005. Förordningen tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2005.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1405/2001).

Helsingfors den 7 oktober 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.