792/2005

Given i Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras 21 c § i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002), sådan denna paragraf lyder i förordning 409/2003, och

fogas till förordningen en ny 13 a § som följer:

13 a §
Skylt för långsamtgående fordon

1. En skylt för långsamtgående fordon som avses i 51 a § i förordningen om använding av fordon på väg (1257/1992) skall vara godkänd enligt E-reglementet nr 69/01. Skylten skall vara riktad bakåt och monterad lodrätt baktill på fordonet med en tolerans på högst 10°. Skylten skall monteras så att den ena raka sidan av triangeln är i vågrätt läge på en höjd av minst 250 mm och högst 1500 mm och den motsatta triangelspetsen visar uppåt. Skylten får inte skjuta ut utanför fordonet och inte heller delvis täcka den obligatoriska belysningsanordningen eller reflektorerna.

2. En skylt för långsamtgående fordon får monteras i enlighet med 1 mom. även på ett i 1 mom. avsett fordon vars bredd är högst 1,00 meter.

21 c §
Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till ett fordon i kategori L och till cyklar skall ha fram-, sido- och bakreflektorer. En släpvagn till en motorcykel, till en tre- och fyrhjuling samt till en lätt fyrhjuling skall dessutom ha körriktningsvisare, bakre positionslyktor och bromslyktor. En sådan släpvagn till en trehjulig moped (kategori L2e) och till en lätt fyrhjuling (kategori L6e) vars bredd överstiger 1,00 meter, skall ha en skylt för långsamtgående fordon som är godkänd enligt E-reglementet nr 69/01.

2. Lyktor och reflektorer skall finnas på vardera sidan av släpvagnen. För en släpvagn som är högst 0,8 meter bred krävs dock endast en bromslykta, en bakre positionslykta och en bakre reflektor.

3. Om antalet lyktor och reflektorer som riktats framåt eller bakåt är jämnt, skall de i fråga om en släpvagn till ett fordon i kategori L och till en cykel placeras på ett avstånd av högst 0,1 meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,2 meter samt fram- och bakreflektorerna på en höjd av högst 0,9 meter.


Denna förordning träder i kraft den 30 september 2006.

Ett fordon får redan innan förordningen träder i kraft förses med en skylt för långsamtgående fordon i enlighet med 13 a § 1 mom.

Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.