790/2005

Given i Helsingfors den 29 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 25 § d-punkten som följer:

25 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

Som sådana temporära eller smärre ändringar som avses i 61 § 2 mom. i fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning anses ändringar av mindre omfattning än


d) att antalet platser i fordonet ändras; att en traktor som är försedd med en täckt förarhytt utrustas med ett säte för tranport av barn anses dock vara en sådan smärre ändring som inte förutsätter ändringsbesiktning,Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2005.

Helsingfors den 29 september 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.