789/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Det i Luxemburg den 16 oktober 2001, av rådet i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprättade protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater träder i kraft den 5 oktober 2005, så som därom har avtalats. Protokollet har godkänts av riksdagen den 21 december 2004 och av statsrådet den 27 januari 2005. Godkännandet har anmälts till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 21 februari 2005.

2 §

Lagen av den 28 januari 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (45/2005) träder i kraft den 5 oktober 2005.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 12 maj 2005 om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt (308/2005).

(Förordning är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 94/2005)
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 44/2005)

Helsingfors den 22 september 2005

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.