786/2005

Given i Helsingfors den 23 september 2005

Lag om upphävande av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna upphävs lagen av den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 262/2004
LaUB 9/2005
RSv 97/2005

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.