761/2005

Given i Helsingfors den 22 september 2005

Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 2 mom. i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), av dessa lagrum 16 § sådan den lyder i lag 1389/2001 och 1137/2003, samt 11 § 5 mom. i lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998), sådant det lyder i lag 1390/2001:

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17―20 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga priset per enhet

1) i grundläggande utbildning 5 201,14 euro,

2) i gymnasier 4 643,14 euro,

3) i yrkesutbildning 8 268,27 euro samt

4) i yrkeshögskolor 6 264,20 euro.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 56,43 euro.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga priset per enhet 65,07 euro.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga priset per enhet för bibliotek 45,52 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2006 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2006.

Om den godkända statsbudgeten och de lagar som hänför sig till den avviker från budgetpropositionen för 2006 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga priser per enhet för 2006.

Helsingfors den 22 september 2005

Kulturminister
Tanja Karpela

Lagstiftningsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.