757/2005

Givet i Helsingfors den 23 september 2005

Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet

Republikens President befriar på begäran

vicehäradshövdingen, riksdagsledamoten Hannu Erkki Johannes Koskinen från medlemskap i statsrådet samt från uppdraget som justitieminister samt

biträdande överläkaren, medicine och kirurgie doktorn, riksdagsledamoten Taru Sinikka Mönkäre från medlemskap i statsrådet samt från uppdraget som social- och hälsovårdsminister.

Republikens President förflyttar och förordnar samtidigt

finansministern Antti Tapani Kalliomäki till undervisningsminister,

undervisningsministern Tuula Irmeli Haatainen till social- och hälsovårdsminister samt

kommunikationsministern Leena Marjatta Luhtanen till justitieminister.

Vidare utnämner och förordnar Republikens President

partiordföranden, riksdagsledamoten Eero Olavi Heinäluoma till medlem av statsrådet och till finansminister samt

magistern i samhällsvetenskaper, riksdagsledamoten Krista Anri Susanna Huovinen till medlem av statsrådet och till kommunikationsminister.

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.