752/2005

Given i Helsingfors den 23 september 2005

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Maputo den 3 september 2004 mellan republiken Finlands regering och republiken Moçambiques regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 8 juni 2005 och godkänts av republikens president den 5 augusti 2005 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 22 augusti 2005, är i kraft från den 21 september 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 5 augusti 2005 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Moçambique om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (620/2005) träder i kraft den 24 september 2005.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 24 september 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 93/2005)

Helsingfors des 23 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.