751/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 9 § 4 mom. som följer:

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Specialstöd kan betalas under det första avtalsåret för ett sådant åkerskifte där stallgödsel har spritts tidigast den 1 juni. Om lägenheten har omfattats av ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning som avses i 26 § i statsrådets beslut om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) och det avtal som avses i denna förordning och som börjar den 1 juni ersätter det tidigare avtalet, kan specialstöd betalas också för ett åkerskifte där stallgödsel har spritts under kalenderåret i fråga före avtalsperiodens början.Denna förordning träder i kraft den 21 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 september 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.